Website
Colleges
Silvia
Onkruid Beleeft
Onkruid Intens

Onkruid Beleeft

Universele wijsheid: Demeter, Godin van de graanoogst

Universele wijsheid: Demeter, Godin van de graanoogst

De reis door de jaargetijden brengt ons langs de machtige godin Demeter. Demeter is de godin van de aarde en de landbouw. Ze is niet alleen de moeder van alles dat leeft, maar in het bijzonder de moeder van de kruiden en planten die wij als mensen voor eigen gebruik verbouwen. Het is dus niet voor niets dat haar naam gebruikt wordt als keurmerk voor de biodynamische landbouw. Deze vruchtbare aardegodin werd in de Griekse oudheid vaak in verband gebracht met alles wat met het leven en de beschaving te maken heeft.

Demeter en Persephone

Demeter en oppergod Zeus zijn de ouders van Persephone, die later de godin van het dodenrijk werd. Veel Griekse mythes gaan over Demeter, mythes waarin ze de Olympus bezoekt, de berg van de goden, en verhalen over de zoektocht naar haar dochter Persephone. (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Persephone_(mythologie)).

Want Hades, de broer van Zeus en de god van de onderwereld, ontvoerde Persephone naar de onderwereld. Demeter was ontroostbaar en in al haar verdriet liet ze de aarde vruchteloos. De dieren werden onvruchtbaar, gewassen waren levenloos en mensen stierven door honger. Man en oppergod Zeus maakte de ontvoering van Persephone uiteindelijk ongedaan en moeder en dochter waren herenigt.

Mythische jaargetijen

Demeter zou volgens de Schotse Antropoloog Sir James George Frazer (1854-1941) in de mythische structuur ‘het rijpe gewas van dit jaar zijn’ en Persephone ‘het zaaikoren dat daaruit wordt gewonnen en in de herfst wordt gezaaid om in de lente weer te verschijnen’. De afdaling van Persephone in de onderwereld zou zo een mythische verbeelding van het zaaien van het zaad zijn; haar wederverschijning in de lente zou het ontspruiten van het jonge graan weergeven. Zo wordt de Persephone van het ene jaar de Demeter van het volgende.’ (Gilst, 2012).

Demeter is uitgegroeid tot de godin die bescherming en zorg biedt aan de akkerbouw en tuinbouw op allerlei gebied, van tulpenvelden tot druivengaard. Volgens de mythologie hebben we aan Demeter de seizoenen en het voedsel voor de mensheid te danken. Ze geeft ons de kennis over planten en zaaien, over het bewerken van het land. Ze is de moedergodin van de cyclus van de natuur. Ze is het toonbeeld van de vruchtbare aarde.

Literatuur:

Aat van Gilst, Van Sint Margriet tot Sint Katrien, oogst en herfst in ons volksleven, Aspekt, 2012

Plaats reactie


Artikelen

Login